சங்கி பொன்னிற விபச்சாரி ஆமி ப்ரூக் தனது கழுதையை ஃபிஸ்ட் செய்ய முயற்சிக்கிறார்

1344 பார்வைகள் 0 போன்ற

ஆமியின் ஆஷோல் போதுமான நெகிழ்வானதல்ல. அவள் தன்னை நிச்சயம் வெல்ல முடியும். அவர் மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறார், அதனால்தான் அவர் தனது கூட்டாளியின் மாசிஃபை தன்னிடம் உள்ள அனைத்து ஆர்வத்துடனும் சாப்பிடுகிறார்.

தொடர்புடைய

வாழ்க்கை தேர்வாளர்
மேலும் மூவி கிளிப்களைக் காட்டு