ஆமி ப்ரூக்கின் ஸ்மார்ட் நண்பர் ஒரு தனியா கொடுக்க சவால் விடுகிறார்

948 பார்வைகள் 0 போன்ற

ஆமி ப்ரூக்கின் சிறந்த நண்பர் நீண்ட காலமாக ஒரு கவர்ச்சியான கஷ்கொட்டை காதலிக்கிறார். ஆனால் அவளுக்கு அது பற்றி எதுவும் தெரியாது. அவளிடமிருந்து ஒரு தனியா பெற, அவன் தன் சேவலை உறிஞ்ச முடியாது என்று அவளுடன் சவால் விடுகிறான். சவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.

தொடர்புடைய

வாழ்க்கை தேர்வாளர்
மேலும் மூவி கிளிப்களைக் காட்டு