பூபாலிசியஸ் டொமினட்ரிக்ஸ் அனஸ்தேசியா பியர்ஸ் தனது அடிமையின் கழுதையைத் துடைக்கிறார்

8647 பார்வைகள் 39 போன்ற

அனஸ்தேசியா பியர்ஸ் ஒரு சிற்றின்ப காதலன், அவர் தண்டனைக் கலையைப் பற்றி நிறைய அறிந்தவர். அடடா, அவளுடைய அந்த பெரிய, சதைப்பற்றுள்ள மார்பகங்கள் பேரழிவு ஆயுதங்கள். கொம்பு எஜமானி தனது அடிமையை கழுதையில் குத்துவதன் மூலம் நல்ல பழக்கவழக்கங்களை கற்பிக்க விரும்புகிறார்.

தொடர்புடைய

வாழ்க்கை தேர்வாளர்
மேலும் மூவி கிளிப்களைக் காட்டு