மாணவர் அமி ஜோர்டான் மேஜையில் அழுக்காகப் பிடிக்கப்படுகிறார்

4455 பார்வைகள் 7 போன்ற

அமி ஜோர்டான் ஒரு தீராத இளம் மாணவர், அவர் நிறைய உள்ள அனைத்து தோழர்களுடனும் ஃபக் செய்யத் தயாராக உள்ளார். இதற்காக அவர் ஆசிரியரின் மேசைக்கு மேலே தனது கூட்டாளருடன் ஃபக்ஸ் செய்கிறார்.

தொடர்புடைய

வாழ்க்கை தேர்வாளர்
மேலும் மூவி கிளிப்களைக் காட்டு